مقالات

سنگ مصنوعی چیست؟

سنگ مصنوعی

معماران و پیمانکاران عمومی به طور مداوم به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه های ساخت خانه های جدید هستند.

یکی از مناطقی که بسیاری از آنها هزینه ها را کاهش می دهند، نمای بیرونی خانه است.

به همین دلیل است که امروزه شاهد استفاده بسیار از سنگ مصنوعی  هستیم. با این حال، هنگام انتخاب بین سنگ طبیعی و سنگ مصنوعی، مهم است که همه حقایق را در نظر بگیرید  نه فقط هزینه اولیه.

یکی از واضح ترین اشکالات سنگ مصنوعی دوام یا عدم وجود آن است.

سنگ دست ساز به سادگی به اندازه سنگ واقعی بادوام نیست.

سنگ مصنوعی از مخلوط بتن سبکی ساخته می شود که اغلب می تواند بشکند یا خرد شود.

وقتی این اتفاق می افتد، معمولاً کاملاً قابل توجه است.

بسیاری از تولید کنندگان این محصول بتن خود را از طریق و از طریق رنگ آمیزی نمی کنند.

به این ترتیب، هنگامی که یک تکه سنگ مصنوعی بریده می شود یا شکسته می شود و فضای داخلی را در معرض دید قرار می دهد، حتی برای آموزش ندیده ترین چشم ها نیز واضح است که این ماده از بتن ساخته شده است.

بر خلاف محصولات سنگ مصنوعی، سنگ طبیعی رنگ ثابتی دارد و در برابر خراشیدگی و محو شدن مقاوم است.

.

هنگامی که یک قطعه سنگ طبیعی بریده یا شکسته می شود، به سادگی سنگ طبیعی بیشتری را در معرض دید قرار می دهد.

علاوه بر این، از آنجایی که سنگ مصنوعی در تعداد محدودی قالب ریخته می شود، هر چه سطح پوشش داده شده بزرگتر باشد، الگوی تکراری تر می شود و تقلبی بودن مواد را آشکار می کند. همچنین، در برخی شرایط آب و هوایی، سنگ مصنوعی می تواند در طول زمان منقبض یا منبسط شود و باعث ایجاد ترک و شکاف ملات شود.

.

به دلیل ویژگی های جذب رطوبت بالا، سنگ تقلبی را نباید تا سطح زمین نصب کرد.

این می تواند ظاهری غیرجذاب ایجاد کند و این واقعیت را برجسته کند که مواد واقعی نیستند.

یکی دیگر از اشکالات رایج سنگ مصنوعی در فرآیند نصب یافت می شود. تولیدکنندگان سنگ های دست ساز معمولاً سهولت نصب محصول خود را تبلیغ می کنند.

در ظاهر، این به نظر می رسد که یک ویژگی مطلوب است. با این حال، یک پیامد ناخواسته این ادعا این است که اغلب، پیمانکارانی با تجربه اندک یا بدون تجربه سنگ تراشی محصول را نصب می کنند.

در مقابل، یک تولید کننده معتبر سنگ طبیعی هرگز پیشنهاد نمی کند که سنگ طبیعی باید توسط کسی غیر از یک سنگ تراشی واجد شرایط در نمای خانه نصب شود.

در صورت نصب نادرست، سنگ مصنوعی می تواند رطوبت را به دام بیندازد و باعث آسیب شدید به غلاف و چارچوب ساختاری خانه شود.

این مشکل با گذشت زمان آشکارتر می شود و مشابه مشکلاتی است که با EIFS (گچ مصنوعی) در اواخر دهه 90 تجربه شد.

اگر این مشکل همچنان تشدید شود، ممکن است وجود سنگ تقلبی در آینده ارزش خانه شما را کاهش دهد یا بدتر از آن، فروش مجدد آن را تقریبا غیرممکن کند.

جنبه دیگری که باید در نظر گرفته شود، تأثیر زیست محیطی استفاده از یک محصول مبتنی بر سیمان بر سنگ طبیعی است.

.

محصولات بتنی دارای بالاترین سطوح انرژی تجسم یافته در بین تمام مصالح ساختمانی هستند.

این بدان معناست که فرآیندهای مورد استفاده برای تولید بتن به مقادیر زیادی انرژی نیاز دارند.

فرآیند تولید سطوح بسیار بالایی از انتشار کربن را با دمای 2000 درجه سانتیگراد ایجاد می کند.

این فرآیند همچنین سطوح بالایی از دی اکسید کربن را در محیط آزاد می کند.

در مجموع حدود 7 درصد از انتشار CO2 جهانی از تولید بتن حاصل می شود.

برعکس، سنگ طبیعی یک مصالح ساختمانی به طور طبیعی سبز است.

در برابر رطوبت مقاوم است و تا آخر عمر باقی می ماند.

و بر خلاف سنگ مصنوعی، سنگ طبیعی را می توان بازیافت کرد.

آخرین چیزی که باید در نظر بگیرید ضمانت نامه است.

ما در مورد ضمانت‌های بلندمدت اعلام شده توسط سازندگان سنگ‌های تقلبی زیاد شنیده‌ایم.

اما اگر دقیق را بخوانید، بیشتر این ضمانت‌ها مشمول از استثناها و زبان مبهم هستند که به نفع سازنده بسیار بیشتر از کاربر نهایی است.

.

یکی از آشکارترین نمونه هایی که ما پیدا کرده ایم، حذف «تغییر رنگ به دلیل آلاینده های موجود در هوا» است.

یکی از شکایات مکرر در مورد سنگ های ساخته شده توسط انسان، محو شدن رنگ ها در طول زمان است.

اما موفق باشید ثابت کنید که این توسط “آلاینده های موجود در هوا” ایجاد نمی شود.

از طرف دیگر سنگ طبیعی نسبت به سنگ مصنوعی تمایل کمتری به محو شدن یا تغییر رنگ دارد.

حتی اگر تا حدودی محو شود، به جای نمایاندن فضای داخلی ساخته شده از بتن، به ویژگی های طبیعی خود سنگ می افزاید.

اگرچه سنگ مصنوعی جایگزین خوبی برای استفاده در برخی شرایط است، اما در نظر گرفتن هزینه های واقعی استفاده از یک ماده تقلبی نسبت به یک محصول سنگ طبیعی واقعی بسیار مهم است.

همیشه عاقلانه است که دلارهای ساخت و ساز خود را تا جایی که می خواهند افزایش دهید.

اما گاهی اوقات صرفه جویی در پول کمی در حال حاضر می تواند در دراز مدت هزینه بیشتری برای شما داشته باشد.

اگر تکالیف خود را انجام دهید و تمام جنبه های این دو محصول را با هم مقایسه کنید، فکر می کنیم متوجه خواهید شد که سنگ طبیعی همیشه بهترین بازده کلی سرمایه شما را به شما می دهد.

تاریخچه سنگ مصنوعی

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هایی از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

یونانیان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش می دادند.

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.

در مواد اولیه سنگ مصنوعی از سیمان، رس‌ها، آگرگات ‌های سنگ ‌های ضایعاتی و خاک‌ های سبک وزن استفاده می ‌شود.

برای بهره‌گیری از رنگ ‌های مختلف و زیبایی سنگ‌ مصنوعی از رنگ دانه های اکسید آهن استفاده می شود.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اما می توان گفت فناوری تولید سنگ مصنوعی به شکل امروزی از حدود سال ۱۹۶۰ و در کشور ایتالیا شکل گرفت.

بدین ترتیب کارخانه های تولید سنگ مصنوعی با سرعت در این کشور شروع به فعالیت کردند

ویژگی های سنگ مصنوعی

ویژگی های سنگ مصنوعی عبارت است از :

1- مقاومت بسیار بالای سنگ مصنوعی

بر اساس آزمایش های صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداری ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدار هستند.

2- عمر بسیار بالا

این نوع از سنگ ها با وجود حفظ سایر ویژگی های خود دارای عمر مفید بالا هستند.

تکنولوژی تولید این محصولات با ترکیب سیمان های کیفیت بالا، عمر مفید استفاده از سنگ مصنوعی را تا بیش از ۳۰ سال تضمین می نماید.

3- میتوانیم سنگ هارا با رنگ های مختلف سفارش دهیم

در مورد های خاص بنا به نیاز مشتری سنگ ها به رنگ درخواستی تولید میشود.

4- طرح های جذاب و متنوع

ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

5- رنگ های مختلف

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

تکنولوژی ساخت سنگ مصنوعی

معمولا ﻣﻮادی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳنگ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود به گونه ای تعیین می شوند ﻛـﻪ محصول نهایی ﺑـﺮای استفاده در ﻛﺎرﻫـﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن چه در ﻛﻒ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎ اﻳﺪه‌آل و مناسب ﺑﺎﺷﺪ.

فناوری ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ وﻳﺒـﺮه-ﭘـﺮس و ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ، ﮔﺮاﻧﻴﺖﻫﺎ، و ﺳـﻨﮕﻬﺎی ﺳﻴﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺧﻮاﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ %۷۵ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ.

ما در دو پست در رابط سنگ های مرمر و گرانیت به طور کامل توضیح دادیم.

در صورت نیاز به لینک های زیر کلیک کنید.

سنگ مرمر        سنگ گرانیت

کاربرد سنگ مصنوعی

همانطور که پیش از این نیز بیان شد ایده ساخت و تولید سنگ مصنوعی از آنجا شکل گرفت که طراحان و معماران ساختمانی جهت زیباتر و منحصربه فردتر کردن فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان از جمله کفپوش ها و نمای دیوار به سنگ هایی با فاکتورهای مد نظر خود نیاز داشتند.

این موارد استفاده موجب ظهور سنگ های مصنوعی شدند.

اما کاربرد آن ها منحصر به این چند بخش نشد و روز به روز به تغییر سلیقه ها و نیاز جامعه کاربردهای جدیدتری پیش روی این نوع محصولات قرار گرفت.

بطور خلاصه اصلی ترین کاربردهای سنگ مصنوعی را می توان شامل موارد زیر بر شمرد:

1- نمای بیرونی ساختمان

2- نمای داخلی ساختمان

3- محوطه های داخل حیاط خانه

4- زیباسازی فضای شهری

5- کف پوش و سنگ فرش

6- نمای داخل سرویس های بهداشتی و حمام

7- نمای شومینه

8- نمای ستون های ساختمان

مزایای استفاده از این نوع سنگ

1- سنگ مصنوعی به سادگی تمیز میشود. اگر لکه بگیرد به راحتی با صابون یا مواد پاک کننده، تمیز میشود.

2- سنگ مصنوعی ضد گرد و خاک است امکان نفوذ مایعات در آن کم است. لکه های جوهر و سس را به راحتی میتوان از آن زدود.

3- سنگ مصنوعی در برابر ضربه مقاومت دارد. در مقایسه با سنگ یا پلیمر، توانائی ضد خش بودن آن قوی تر است. خراش ریز را میتوان با ورقه های شنی از آن برطرف کرد.

4- در مقایسه با سایر متریال موجود، سنگ مصنوعی در برابر گرما و حرارت مقاومت خوبی دارد. اما پیشنهاد میشود که از قرار دادن اشیاء داغ به طور ممستقیم بر روی آن، خودداری شود.

5- سنگ مصنوعی یکی از متریال مقاوم در برابر آتش است.

6- سنگ مصنوعی دارای استاندارد در مجاورت مواد غذائی است و میتوان مواد غذائی را مستقیما در تماس با آن قرار داد.

7- در سنگ مصنوعی میتوان حفره هائی را برا عبور دادن لوله، سیم های برق و غیره، قرار داد.

8- برای ایجاد تناسب با سایر اتصالات میتوان در سنگ مصنوعی به راحتی شیارهائی را قرار داد.

9- میتوان سنگ مصنوعی را به هر شکل دلخواه درآورد.

10- میتوان سنگ مصنوعی را در یک قسمت کوچک ساخت و بنابرآن، مشکلات داشتن بلوک های بزرگی از سنگ برای سردر ها از بین میرود.

11- میتوان سنگ مصنوعی را مستحکم تر از سنگ های طبیعی ساخت.

12- سنگ مصنوعی از نظر اقتصادی به صرفه تر است.

13- سنگ مصنوعی پایداری و دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی دارد.

14- در سنگ مصنوعی همواری یکدست وجود ندارد. در نتیجه، لازم نیست نگران نگهداری سنگ مصنوعی با توجه به بستر هموار سنگ های طبیعی باشیم.

15- سنگ مصنوعی نسبت به سائیدگی، مواد اسیدی، دماهای بالا، ضربه شدید، فشار، خم کردن و خاصیت نفوذ و حلول مقاومت نشان میدهد.

تغییر شکل و چسبندگی آن شیوه های مخصوص به خود را دارند.

از آنجایی که سطح آن فاقد هر گونه حفره است، لکه های آب و روغنی نمیتوانند در آن نفوذ کنند در نتیجه در مقابل لکه ها نیز مقاومت دارد.

میتوان سنگ مصنوعی را به هر شکلی در آورد و در به کارگذاشتن آن اتصال بدون مرز داشت به این ترتیب که با کنار هم گذاشتن قطعه های کوچک با استفاده از چسب مخصوص، و سپس استفاده از پولیش مخصوص، میتوان سنگ های کنار هم گذاشته شده را مانند یک سنگ بزرگ تر مشاهده کرد.

معایب استفاده از این نوع سنگ

سنگ مصنوعی با شکل منحصربفردی که دارد احساس واقعی بودن را به دست نمیدهد.

در زمستان نیز دمای آن دچار افت شده و سرد میشود و البته قیمت آن نیز بالاست.

این نوع سنگ نسبت به سنگ طبیعی دارای درجه سختی  بیشتری است.

ممنون که تا اینجا پست همراه ما بودید.

محصولات ما

آموزش طراحی با سنگ های کلاسیک فرگاه ( به زودی )

تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است..

ارسال نمونه جنس بهمراه کاتالوگ

تومان
یک نمونه سنگ چفت ده سانتی با کیفیت سطح مات و براق بهمراه کاتالوگ برای شما ارسال میشود.

بتن اکسپوز 60 در 60

تومان
سنگ پلاک بتن اکسپوز با ابعاد 60 در 60 با جنس انحصاری فرگاه متفاوت با بتن اکسپوزهای بتنی موجود در

پلاک 74×50 چهارطرف پخ

201,825 تومان
wall Plaque 50x74 is suitable for your project . application : facade villa , garden wall . this product has a secondary designs set product for getting more beautiful . secondary product link ( fs-pl10 ) https://f3dstone.com/product/fs-pl10/

پکیج های آموزشی ما

خرید پکیج فایل فرگاه (کلاسیک)

590,000 تومان
پکیج  >>>>>>>>آموزش<<<<<<  بزودی  منتشر میشود … کسب درآمد امن  F–COIN سیستم سهامی فرگاه دیزاین امن ترین بستر برای کسب درآمد 

خرید پکیج فایل فرگاه مدرن

590,000 تومان
پکیج  >>>>>>>>آموزش<<<<<<  بزودی  منتشر میشود … به کمک محصولات مدرن پروژتون رو شبیه پروژه زیر طراحی کنید و کسب درآمد

پکیج های آموزشی ما

دفتر شوروم مرکزی

ین پروژه به ابعاد ۲۰ متر در ارتفاع ۱۲ متر با سازه کاملا مستقل و نمایی بسیار حجیم از صفر تا صد با استفاده از محصولات اختراع و تولید شده توسط مهندس فرگاه (موسس کارخانه) طراحی و ساخته شده است، این پروژه نمایشی است از قدرت  طراحی نما، طراحی محصول، دانش تولید و متریال انحصاری، دانش طراحی سازه و اجرا، اعتبار و تکنولوژی.

محصولات اختراع شده سنگی ما با فرمولاسیون انحصاری و تکنولوژی بروز  وارد ایران شده و بصورت بومی سازی در حال تولید است و معماران میتوانند به کمک این پازل ها نما های مدرن و کلاسیک را بسازند…

دیدگاهی در مورد “نمای مدرن و همه چیز درباره آن

 1. جمشید گفت:

  ۲۰×۳۰ زمین برای دیوار کشی ۳متر ارتفاع چند در میایدزمین ۶۰۰ متری

  1. عرفان تقی پور گفت:

   از طریق صفحه تماس با ما درباره قیمت با ما در ارتباط باشید.

 2. حنیف گفت:

  درود بر شما🍃از طرحها و ظرافت اونها بینهایت مشعوف شدم و تبریک میگم. احتمالا اکسسوری برای نمای رومی ( مجسمه، آب نما ، گلدان ) هم تولید می کنید؟ ممنونم

 3. از مطلب بسیار خوبتون تشکر. ما برای مقاوم سازی اسکلت و ساختمان استفاده کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید