مقالات

معماری ارگانیک

معماری ارگانیک چیست؟

معماری ارگانیک یک فلسفه معماری است که از هماهنگی بین تأسیسات انسانی و جهان طبیعی دفاع می کند.

این امر از طریق رویکردهای طراحی خاص که مکان طبیعی را در نظر می گیرد به دست می آید.

این اصطلاح اولین بار توسط معمار آمریکایی فرانک لوید رایت ابداع شد.

معماری ارگانیک به فلسفه ای از معماری اطلاق می شود که از هماهنگی تأسیسات انسانی با محیط طبیعی ارگانیک حمایت

می کند. این امر با اتخاذ رویکردهای طراحی خاص که با سایت طبیعی همدل هستند به دست می آید، به طوری که

ساختمان ها، مبلمان و محیط بیشتر به یک ترکیب یکپارچه و مرتبط تبدیل می شوند.

ریشه های معماری ارگانیک

اصطلاح “معماری ارگانیک” اولین بار توسط معمار مشهور آمریکایی فرانک لوید رایت ابداع شد که رویکرد طبیعی یکپارچه

خود را به عنوان یک الگوی معماری جدید توصیف کرد.

رایت ناظر مشتاق دنیای طبیعی بود، بنابراین از سبک ها و فرآیندهای مرتبط با طبیعت الهام گرفت تا اکوسیستمی پر

ونق و در عین حال پایدار بسازد.

رایت در روستایی ساده ویسکانسین به دنیا آمد و سال های نوجوانی خود را در مزرعه عمویش کار کرد، مزرعه ای که او

را با جنب و جوش طبیعی خود مجذوب خود کرد – محصولات خانگی متنوع، مناطق جنگلی دست نخورده و فضاهای

باز دره رودخانه ای ویسکانسین.

در اینجا بود که رایت چیزی را که بعداً «معماری ارگانیک» را ابداع کرد، کشف کرد.

ذات معماری ارگانیک

معماری ارگانیک اغلب به عنوان ترجمه ای از ایده «همه فراگیر» رایت از طراحی ارگانیک دیده می شود.

مصالح، سازه‌ها، نقوش و اصول نظم‌دهی، به طور کلی، تمایل دارند خود را در سرتاسر ساختمان تکرار کنند

و آن‌ها را جامع‌تر و هدفمندتر می‌کنند.

ایده معماری ارگانیک نه تنها به رابطه لفظی ساختمان با طبیعت مربوط می شود، بلکه به چگونگی اجرای طرح

ساختمان برای تقویت وحدت ساختمان با طبیعت به عنوان یک “ارگانیسم یکپارچه” مربوط می شود.

معماری ارگانیک در هر عنصر ساختمان – از پنجره ها گرفته تا درها و حتی کف و مبلمان – منعکس شده است.

به نظر می رسد هر جزء با یکدیگر مرتبط است و نظم همزیستی طبیعت را منعکس می کند.

معماری ارگانیک با ادغام فضای داخلی و خارجی و حفظ یک فضای هارمونیک، در تلاش است تا زیستگاه انسان با طبیعت را متحد کند.

پیشنهادهای کلیدی برای معماری ارگانیک

رایت در کتاب اصلی خود، “علت معماری” که در سال 1908 منتشر شد، چند عنصر مهم ارگانیک بودن را برجسته کرد:

 • سادگی و آرامش از ویژگی های مهم برای ارزیابی ارزش معماری هستند.
 • بنابراین، نیاز به ساده‌سازی طراحی ساختار، محدود کردن تعداد اتاق‌های متمایز با بازاندیشی آنها به
 • عنوان فضاهای باز وجود دارد.
 • درها، پنجره ها و مبلمان باید با تزئینات ساختار ترکیب شوند.
 • یک ساختمان باید به نظر برسد که به طور بومی از محل خود رشد می کند و ساختار باید به گونه ای
 • باشد که گویی توسط خود طبیعت ایجاد شده است.
 • رنگ مزارع و چوب ها باید الهام بخش رنگ آمیزی اصلی ساختمان باشد تا زیبایی طبیعی را نشان دهد.

رویکرد مدرنیستی به طراحی ارگانیک

معماران امروزی دیدگاهی مکمل ( اما گاهی رقیب ) در مورد معماری ارگانیک دارند.

طراحی ارگانیک توسط معماران مدرنیست مانند لوئیس سالیوان، یوجین تسوئی، پل لافولی، هانس شارون

و غیره از طرح‌های ارگانیک اصلی پیشنهاد شده توسط رایت متمایز است.

فرم مدرن اغلب شامل استفاده از اشکال جدید خرپاهای بتنی و کنسولی است.

بدون استفاده از ستون‌ها یا تیرهای قابل مشاهده، معماران اکنون می‌توانند آن قوس‌های متحرک نمادین را ایجاد کنند.

ساختمان هایی که با استفاده از طراحی مدرن ارگانیک طراحی شده اند، هرگز فقط خطی نیستند، بلکه پر از

خطوط مواج و اشکال منحنی هستند تا با محیط طبیعی مطابقت داشته باشند.

خانه اپرای سیدنی نمونه بارز این موضوع است.

اکنون بیایید به Fallingwater نگاه کنیم، یک نمونه شناخته شده از معماری ارگانیک که توسط خود رایت طراحی

شده است تا این فلسفه معماری را بهتر درک کنیم.

معماران معروف در سبک معماری ارگانیک :

 • فرانک فرنس ( Frank Furness )
 • لوئی هانری سالیوان
 • رالف والدو امرسون
 • هوراتیو گرینو
 • ساموئل تیلور کولریج
 • فرانک لوید رایت
 • هوگو هرینگ
 • آلوار آلتو
 • هانز شارون
 • فی جونزخانه آبشار ( کوفمن )

معماری ارگانیک چیست؟

 معماری ارگانیک (Organic architecture) سازگاری زیباشناسی سازه با جغرافیای محل خود است.

در این نوع معماری از هرگونه تحمیل ساختمان و سازه بر طبیعت اجتناب می‌شود.

مفهوم سبک “‌ ارگانیک ” نیز همانند بسیاری از دیگر مفاهیم به کار گرفته شده در معماری ، از رشته های دیگر

وام گرفته شده،وزمانی که برای معماری و ساختمان به کار می رود، تعیین حدود آن مشکل است .

این مفهوم ، روابط هماهنگ بین کل و جزء را در خود جای می دهد. اما همچنین با فرایندهایی طبیعی همچون

تولد و رشد و مرگ ارتباط دارد .

به معماری ارگانیک معماری اندام‌وار یا بیومورفیسم نيز اطلاق مي شود كه در حقيقت یک فلسفه در معماری‌است

که به ترویج هماهنگی بین عادت‌های انسانی و طبیعت می‌پردازد.

این اتفاق به صورتی شکل می‌گیرد که طراحی چنان هماهنگی و ارتباطی با محیط خود داشته‌باشد که ساختمان،

مبلمان و محیط بخشی از یک ترکیب متحد و مرتبط باشد.

معماری ارگانیک کم وبیش همان اجتماع ارگانیک است و همان طورکه یک اجتماع ارگانیک بایداز قبول آنچه که از

خارج به زندگی تحمیل می شود وبا طبیعت وخصوصیات نوع انسان مغایراست، سرباز زند،یک معماری ارگانیک هم

نمی تواند مقهوروتسلیم قوانین زیبایی شناسی یا ذوق ساده یک فرد باشد.معماری ارگانیک باید بهر انسان آنچنان مکان

مناسبی برای کار و زندگی تقدیم کند که او بتواند از بودن در آن خود را خوشحال و مفید احساس کند.

شاید قوی ترین ساخت و ساز ها و قدیمی ترین آنها را معماری انسان های اولیه در غار ها بتوان گفت.

یونانیان قدیم نیز به طبیعت به دیده احترام مینگریستند.

که معبد دلفی بهترین مصداق طراحی شهری یونان باستان باتدبیری مشهور به “استقرارآتنی” ساختمان نوع نظام سازه ای

و ساختمانی مصنوع بشر که خود را با قواعد طبیعت مبتنی بر بهترین استفاده از توپوگرافی ،خطوط میزان و رد پای حیوانات هماهنگ می سازد .

.

لئوناردوداوینچی به طبیعت اعتقاد داشت او با کلامی دانته وار نوشته است ” نقاشی فرزند زاده طبیعت است ” و با

اشراف به دیرینگی ازلی طبیعت، تا به آنجا پیش رفت که معتقد بود ” نقاشی پایدار می ماند زیرا مستقیما از طبیعت

سرچشمه می گیرد ،در حالی که موسیقی بلافاصله پس از اجرا می‌میرد .

این باور ، احترام تعصب آمیز و سر سپردگی وی را به طبیعت نشان می دهد .

به نظر او هنر باید با طبیعت سازگار باشد .

تصویر کلی او از خلاقیت گونه ای “نو اوری ضمن حفظ وفاداری” به طبیعت بوده است.

به اعتقاد میکل آنژ فرمی که هنر مند به مصالح می بخشد نه تنها ذهن هنرمند ،بلکه از پیش در خود مصالح وجود دارد .

بنابر این هنرمند همواره در کشاکش متافیزیکی با فرم و اسرار طبیعت است و این فرایندی است مکاشفه آمیز

که از طریق آن هنر مند توده فرمی را که از قبل در ذهن خود و نیز در مصالح نهفته است ،کشف می کند.

شاید این همان موضوعی باشد که فرانک لوید رایت همواره در بحث مصالح به آن اشاره می کند.

باآنکه رایت به طبیعت عشق می ورزد ،شاید هیچگاه نتوانست مانند میکل آنژ به سرشت خارق العاده مصالح دست یابد.

رایت و بسیاری از معماران که در طلب یاد گیری از طبیعت هستند بسیاری از اسرار طبیعت ، جنبه های مختلف

آمیختن طبیعت با سایت ،استقرار ساختمان روی آن ، جهت یابی آن، آثار جنبی حرارتی و اقلیمی و گاه حتی جنبه های

مختلف فرمی طرز تشکیل ساختمانی طبیعت را فرا گرفته اند.

فرم بر اثر بر همکنش با طبیعت است که شکل می گیرد یک موجود زنده برای بقا به قابلیت هایش برای پاسخگویی به
محیط وابسته است .

چگونگی روابط تضمین کننده بقا عامل مؤثر در ایجاد فرم و تکامل آن است .

در دنیای ما هر ایده جدید ریشه در کشف تعدادی از زوایای پنهان طبیعت دارد که به گونه ای شگفت آور از طریق

مشاهده و باز تابهای طبیعی آشکار می شوند .

چند نمونه از معماری ارگانیک

1- ویلا‌ی شل

این بنا در کشور ژاپن در سال 2008 احداث شده است.

این ویلا توسط معماران آرتکنیک ساخته شده است

به عنوان ویلایی مخصوص تعطیلات مشهور است.

ویلای شل نمونه‌ی کاملی از سبک ارگانیک می‌باشد.

که به خوبی با محیط اطرافش هماهنگ شده است و نشان دهنده طبیعت در خود می‌باشد.

خانه وینسلو

این بنا در ریور فاست در ایلی نویز در سال 1894 طراحی شد. این خانه توسط فرانک لوید رایت طراحی شد.

ویژگی های این بنا

 • بام های بیرون زده
 • تاکید به خطوط افقی
 • نمای نا متقارن

خانه ویلیتس

در هایلند پارک ایلی نویز در 1902 ساخته شد .

این خانه توسط فرانک لوید رایت طراحی شده است.

پلان صلیبی شکل آن به دور یک شومینه که در مرکز بنا مستقر شده است شکل می گیرد.

هر یک از فضا ها خصوصیات مستقل خود را دارند. 

اما آزادانه با بقیه ی فضا ها تداخل پیدا می کنند و این باعث میشود نوعی تداوم زنده را پدید آید.

دو بال نامتقارن بنا مانند دو بازوی گشاده به درون پارک پیرامونی ساختمان نفوذ کرده است.

پارکی که مرغزار آن تا لبه دیوارهای ساختمان ادامه پیدا می کند.

به این ترتیب خانه و طبیعت طبق نظام محور مشخص در یکدیگر ادغام میشوند.

این ادغام به کمک بام های کم شیب که به طور مشخص از نما بیرون زده است

و با عناصر افقی نما و استفاده از مصالح طبیعی که از طبیعت گرفته شده است بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد.

خانه مارتین

این بنا را در بوفالو در نیویورک در سال 1904 احداث شده است.

این خانه توسط فرانک لوید رایت طراحی شد.

در این بنا نمونه های ابتدایی از نوارهای افقی پنجره های ساختمان های مسکونی اش را به کار برد .

خانه روبی

این خانه در سال 1907 طراحی شده است و در 1908 در شیکاگو احداث شده است .

این خانه توسط فرانک لوید رایت طراحی شد.

این بنا یک خانه شهری بوده است

پلان مفصل بندی شده این بنا به تبع خیابان مجاور شکل گرفته است.

تاثیرات زیبایی شناختی آن در مرحله اول به بازی های درونی بین هسته مرکزی که به صورت محوری طراحی شده است.

همراه با دو پنجره بیرون نشسته قسمت جلو و بال های جانبی بنا که تقارن را بر هم می زند وابسته می باشد.

ساختمان لارکی

این بنا در بوفالو در سال 1904 طراحی شد

این خانه توسط فرانک لوید رایت طراحی شد.

ارتباط با دنیای خارج و محیط اطراف که تمنها در محیط روستایی مورد آرزوی رایت بوده است در شهر برایش مفهومی نداشت .

این یک ساختمان اداری میباشد که در اطراف فضایی مرکزی شکل گرفته است.

که از طریق یک سقف شیشه ای نور می گرفت و با تالارهایی احاطه شده است.

از بیرون تنها یک نمای ناب گرایانه شکوهمند به شکل یک منشور پیدا است

که در چهار گوشه آن برج های برجسته یکدست قرار دارد

این بنا اولین بنای اداری همراه با تهویه مطبوع میباشد

این بنا در سال 1949 تخریب کردند.

موزه گوگنهایم

این موزه در نیویورک طی سال های 46 تا 1943 طراحی و طی 59 تا 1956 احداث شد.

حلزون سفید بیرون جهیده ای است که همان ساختمان اصلی که نشان دهنده معماری ارگانیک می باشد

تداوم طرح در این موزه گوگنهایم به قیمت اعمال سازشکاری هایی در زمینه عملکردی و ساختمان به دست آمده است .

مناسب بودن رمپ برای تماشای تابلوها یک موضوع مهم می باشد

زیرا تابلوها در حالتی مورد تماشا قرار می گیرند که تماشاگر در حال عبور است .

در این بنا هدف و تکنولوژی به صورت غیر جدی در خدمت یک تصور و تفکر همه جانبه بسیار نمادین قرار گرفته است

اگرچه این بنا نمایانگر گامی بزرگ در جهت پختگی و بلوغ هنری رایت می باشد اما به طور واضح از آرمان اصلی معماری ارگانیک دور است.

ممنون که تا اینجا پست همراه ما بودید.

محصولات ما

آموزش طراحی با سنگ های کلاسیک فرگاه ( به زودی )

تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است..

ارسال نمونه جنس بهمراه کاتالوگ

تومان
یک نمونه سنگ چفت ده سانتی با کیفیت سطح مات و براق بهمراه کاتالوگ برای شما ارسال میشود.

بتن اکسپوز 60 در 60

تومان
سنگ پلاک بتن اکسپوز با ابعاد 60 در 60 با جنس انحصاری فرگاه متفاوت با بتن اکسپوزهای بتنی موجود در

پلاک 74×50 چهارطرف پخ

201,825 تومان
wall Plaque 50x74 is suitable for your project . application : facade villa , garden wall . this product has a secondary designs set product for getting more beautiful . secondary product link ( fs-pl10 ) https://f3dstone.com/product/fs-pl10/

پکیج های آموزشی ما

خرید پکیج فایل فرگاه (کلاسیک)

590,000 تومان
پکیج  >>>>>>>>آموزش<<<<<<  بزودی  منتشر میشود … کسب درآمد امن  F–COIN سیستم سهامی فرگاه دیزاین امن ترین بستر برای کسب درآمد 

خرید پکیج فایل فرگاه مدرن

590,000 تومان
پکیج  >>>>>>>>آموزش<<<<<<  بزودی  منتشر میشود … به کمک محصولات مدرن پروژتون رو شبیه پروژه زیر طراحی کنید و کسب درآمد

پکیج های آموزشی ما

دفتر شوروم مرکزی

ین پروژه به ابعاد ۲۰ متر در ارتفاع ۱۲ متر با سازه کاملا مستقل و نمایی بسیار حجیم از صفر تا صد با استفاده از محصولات اختراع و تولید شده توسط مهندس فرگاه (موسس کارخانه) طراحی و ساخته شده است، این پروژه نمایشی است از قدرت  طراحی نما، طراحی محصول، دانش تولید و متریال انحصاری، دانش طراحی سازه و اجرا، اعتبار و تکنولوژی.

محصولات اختراع شده سنگی ما با فرمولاسیون انحصاری و تکنولوژی بروز  وارد ایران شده و بصورت بومی سازی در حال تولید است و معماران میتوانند به کمک این پازل ها نما های مدرن و کلاسیک را بسازند…

دیدگاهی در مورد “نمای مدرن و همه چیز درباره آن

 1. جمشید گفت:

  ۲۰×۳۰ زمین برای دیوار کشی ۳متر ارتفاع چند در میایدزمین ۶۰۰ متری

  1. عرفان تقی پور گفت:

   از طریق صفحه تماس با ما درباره قیمت با ما در ارتباط باشید.

 2. حنیف گفت:

  درود بر شما🍃از طرحها و ظرافت اونها بینهایت مشعوف شدم و تبریک میگم. احتمالا اکسسوری برای نمای رومی ( مجسمه، آب نما ، گلدان ) هم تولید می کنید؟ ممنونم

 3. از مطلب بسیار خوبتون تشکر. ما برای مقاوم سازی اسکلت و ساختمان استفاده کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید