قوانین و مقررات

تعهد محرمانگی

کلیه اطلاعات شامل طرح گرافیکی ، عکس طرح، فایل سه بعدی و هر نوع فایل کامپیوتری سه بعدی ، اتوکد، CAD که از شرکت پارسیس طرح فرگاه ارسال میشود ثبت طرح صنعتی شده و جزو اسرار محرمانه شرکت و قالب های صنعتی ثبت شده شرکت به نام مهندس سعید فرگاه میباشد و همکاران حقیقی یا حقوقی و شرکت همکار باید در حفظ این اطلاعات کاملا اقدامات لازم را به عمل بیاورد و از افشای اطلاعات ،فروش ، نشر ، کپی برداری ، همکاری با شرکت های مختلف جهت سوء استفاده از اطلاعات و ارسال به غیر خودداری کند ، تعهد در مورد عدم افشای اطلاعات بدون اجازه شرکت حتی بعد از پایان همکاری به قوت خود باقی خواهد ماند.

"همکار شرکت" به شرکت پارسیس طرح فرگاه وکالت میدهد تا در صورت تخلف از تعهدات این تعهد نامه ، خسارت ضرر و زیان وارده را به کارخانه تقبل نماید و حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص ندارد.

با تشکر از همکاری، شرکت پارسیس طرح فرگاه

سبد خرید