پروژه تهران

پروژه تهران اندیشه

 

این پروژه واقع در تهران اندیشه میباشد ،

 

بعضی از پروژه ها را طراحی میکنیم ولی متاسفانه مجری با سلیقه شخصی طرح را خراب میکنند ، نمونه طراحی و اجرا را ببینید تا برای شما تجربه شود تا طرح طراحان خود را تغییر ندهید. این نمونه کار از سنگ های براق شرکت استفاده کرده است .

گالری تصاویر پروژه :

بازگشت به لیست