پروژه تهران

پروژه تهران اندیشه

 

این پروژه واقع در تهران شهرک اندیشه میباشد ،

 

ما بعضی از پروژه ها را طراحی میکنیم ولی متاسفانه کارفرما طراحی را تغییر میدهد و به سلیقه شخصی خودش اجرا میکند و پروژه خراب میشود ، دلیل این هم این است که مجری ، سنگکار یا اشخاص دیگر نظر غیر تخصصی میدهند . در این پروژه طراحی در مقابل اجرا را مقایسه کنید .

 

جنس های استفاده شده در این پروژه از نوع براق هستند .

گالری تصاویر پروژه :

بازگشت به لیست