یکشنبه، 2 آبان 1400

به داد ما برسید، داریم تمام می‌شویم

روزهای سیاه کرونا در مشهد

روزهای سیاه کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. تصاویر بسیاری از شهرهای مختلف ایران ازجمله مشهد در فضای مجازی دست به دست می‌شود که گویای شرایط تلخ این روزهای ماست. نیما صارمی، فعال رسانه‌ای با انتشار فیلمی از سردخانه بهشت رضوان مشهد نوشته: «اینجا سردخانه ...