شنبه، 1 آبان 1400
فرگاه : سبک زندگی : مد و زیبایی

روتین پوستی چیست؟ + مراحل انجام خانگی

روتین روزانه و شبانه مناسب پوست چرب، خشک، حساس و مختلط تفاوت دارد؛ شناخت نوع پوست و طراحی یک روتین مراقبت از پوست، اساس روش‌های مراقبت از پوست را تشکیل می‌دهند. ...