یکشنبه، 2 آبان 1400
فرگاه : فرهنگ و هنر : نشر و ادبیات

همه کتاب های حمیدرضا صدر + معرفی

حمیدرضا صدر به عنوان مفسر، فوتبال را با شور و هیجان توصیف و از ارجاعات تاریخی بسیاری استفاده می‌کرد. روزی روزگاری فوتبال، تو در قاهره خواهی مرد، پسری روی سکوها، نیمکت داغ: از حشمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوزه مورینیو، تاریخ سیاسی سینمای ایران ...